Resort sprawiedliwości pracuje właśnie nad kilkoma projektami rozporządzeń, w których zostaną ustalone nowe stawki minimalne dla adwokatów i radców prawnych - m.in. za prowadzenie spraw z zakresu nowej ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (która w przeważającej części wejdzie w życie 1 września 2022 r.) oraz w postępowaniach z tytułu skarg na wyroki Krajowej Izby Odwoławczej. Proponowane kwoty raczej jednak prawników nie usatysfakcjonują.