Brzózka powiedział PAP, że posiedzenie Kolegium SN zwołano na wtorek 9 sierpnia na godz. 13. Jak dodał, ze wstępnych informacji wynika, iż posiedzenie Kolegium SN - co najmniej w zakresie losowania - będzie jawne i transmitowane w mediach społecznościowych.

W połowie lipca weszła w życie nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym, na mocy której m.in. zakończyła działalność Izba Dyscyplinarna, a w jej miejsce powstała Izba Odpowiedzialności Zawodowej.

Jak już wcześniej zapowiadano losowanie sędziów mających na stałe orzekać w tej izbie zostanie przeprowadzone między 5 a 16 sierpnia podczas Kolegium SN, które zwoła I prezes SN Małgorzata Manowska. W skład Kolegium SN wchodzi I prezes SN, prezesi izb SN oraz sędziowie wybrani przez zgromadzenia sędziów poszczególnych izb na okres trzech lat.

Reklama

Zgodnie z zapisami nowelizacji ustawy o SN odnoszącymi się do obsady nowej izby spośród wszystkich sędziów SN (z wyjątkiem I prezes, prezesów izb i rzeczników dyscyplinarnego oraz rzecznika prasowego) wylosowanych zostanie 33 kandydatów, którzy będą niezwłocznie przedstawieni prezydentowi. Ten zaś dokona ostatecznego wyboru 11 sędziów, którzy będą orzekać w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej.

Reklama

Wraz z nowelizacją ustawy o SN w życie wszedł nowy regulamin tego sądu, który szczegółowo określa przebieg losowania. "W celu przeprowadzenia losowania sędziów SN do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej I prezes SN sporządza listę sędziów SN biorących udział w losowaniu oraz odrębną listę sędziów SN wyłączonych z losowania" - głosi regulamin.

"Losowanie przeprowadza się w ten sposób, że do jednakowych, nieprzezroczystych pojemników wkłada się kartki zawierające nazwiska i imiona sędziów znajdujących się na liście sędziów SN biorących udział w losowaniu. Do jednego pojemnika wkłada się kartkę z nazwiskiem i imieniem jednego sędziego SN" - zapisano w regulaminie.

Jak dalej wskazano w regulaminie zamknięte pojemniki zawierające kartki z nazwiskami i imionami sędziów umieszcza się w dużym przezroczystym pojemniku. Po wymieszaniu przewodniczący Kolegium SN losuje 33 pojemniki zawierające kartki z nazwiskami i imionami sędziów.

"Po każdorazowym wylosowaniu pojemnika zawierającego kartkę z nazwiskiem i imieniem sędziego, przewodniczący Kolegium SN otwiera pojemnik i podaje nazwisko i imię sędziego znajdującego się na kartce wewnątrz pojemnika do wiadomości obecnych na posiedzeniu członków Kolegium SN" - stanowi regulamin.

Izba Dyscyplinarna została zlikwidowana na mocy nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Zmian oczekiwała Komisja Europejska, m.in. od nich uzależniając akceptację KPO i wypłatę Polsce pieniędzy z Funduszu Odbudowy. Nie jest jednak pewne, czy nowe przepisy spełnią tzw. kamienie milowe w tej sprawie. Wątpliwości co do tego wyrażali w ostatnim czasie niektórzy przedstawiciele Komisji.

Po wejściu w życie nowelizacji wyznaczono również pięcioro sędziów, którzy tymczasowo orzekają w nowej Izbie Odpowiedzialności Zawodowej i przewodniczącego dwóch wydziałów tej Izby. Jest nim - do czasu wyznaczenia przez prezydenta sędziów na stałą kadencję - sędzia Wiesław Kozielewicz. Obowiązki prezesa Izby Odpowiedzialności Zawodowej pełni zaś obecnie I prezes SN.

Jako pierwsze informację o terminie posiedzenia Kolegium SN poświęconego losowaniu sędziów, spośród których prezydent wybierze orzekających w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej podało Radio Zet. (PAP)

autor: Marcin Jabłoński