W efekcie wszystkie wnioski, np. o współpracę sądową, kierowane od czerwca ub.r., a więc od początku funkcjonowania Prokuratury Europejskiej, nie są realizowane, mimo iż organ ten prowadzi obecnie 23 dochodzenia z polskim udziałem.
Zmiany w kodeksie rozwiążą ten impas. Zgodnie z projektem przepisy rozdziałów 62 (pomoc prawna i doręczenia w sprawach karnych), 62c (END), 62d (ENA), 63 (przejęcie i przekazanie ścigania karnego), 65b (wystąpienie o przekazanie osoby ściganej), 65d (wystąpienie o wykonanie w Polsce orzeczenia wydawanego w celu zapewniania prawidłowego toku postępowania) oraz 67 (m.in. o zatrzymaniu i tymczasowym aresztowaniu obcokrajowca) będą stosowane do współpracy pomiędzy prokuraturą i sądami a Prokuraturą Europejską. Wszystko będzie się odbywało za pośrednictwem prokuratora krajowego. Przy czym, zgodnie z par. 2 dodawanego art. 615a k.p.k., jeżeli wykonanie żądanej czynności lub udzielenie informacji byłoby sprzeczne z zasadami polskiego porządku prawnego lub naruszałoby suwerenność RP, sąd lub prokurator wystosują odmowę.