Beata Kocięcka, specjalista w zakresie nadzoru właścicielskiego w jednostkach samorządu
Nawyk codziennego przeglądania stron Sejmu i Rządowego Centrum Legislacji to obowiązek każdego, kto zajmuje się tzw. compliance, czyli troską o zgodność działania z obowiązującymi przepisami prawa. Wprowadzane w ostatnim czasie ustawy mają coraz częściej tylko… jednodniowe vacatio legis, a nawet jeżeli wynosi ono minimalne 14 dni, to nie sposób przygotować w tym czasie firmy do wdrożenia zmiany. Zatem trzeba na ryzyko przygotować się wcześniej!
Myślałam, że nic mnie już nie zadziwi. Kiedy jednak przeglądałam wykaz ustaw rozpatrzonych przez Sejm w trakcie 56. posiedzenia (8 i 9 czerwca 2022 r.), doznałam małego szoku. Nie z powodu liczby przyjętych w trakcie jednego posiedzenia ustaw, chociaż było ich 21, lecz faktu, że uchwalono na tym posiedzeniu dwie odrębne, niezależne ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. W pierwszej chwili pomyślałam, że to błąd pracownika Sejmu i to ta sama ustawa ujęta zarówno jako pkt. 11, jak i pkt. 21 wykazu. Jednak nie, bo numery druków sejmowych były inne – 2181 i 2295. Nazwy identyczne. Daty uchwalenia też. Ki diabeł?