Z kolei I prezes Sądu Najwyższego chwali zmiany zaproponowane w procedurze karania uczestników postępowań, którzy dopuścili się naruszenia powagi sądu lub porządku czynności sądowych. Jak bowiem podkreśla, zmierzają one do wykonania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w których stwierdzono, że obecne regulacje godzą w prawo do rzetelnego procesu karnego.
Ryzykowne dostosowanie