Wprowadzenie stanu epidemii z powodu COVID-19 wpłynęło w znaczny sposób na pracę sądów. Jak pisaliśmy nieraz na łamach DGP, stało się ono pretekstem do znacznego ograniczenia jawności postępowań sądowych i to zarówno w sądach powszechnych, jak i administracyjnych. Ten stan rzeczy najwyraźniej nie podoba się obywatelom, którzy na różne sposoby starają się egzekwować przynależne im konstytucyjne prawo do jawnego rozpatrzenia ich sprawy. Wcześniej pisaliśmy o tym, że do Trybunału Konstytucyjnego wpłynęła skarga na przepisy pozwalające przeprowadzać postępowania niejawnie sądom powszechnym. Teraz do TK wpłynęła podobna skarga dotycząca procedowania w okresie pandemii przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.