Senat przyjął w czwartek projekt nowelizacji, który zakłada zwiększenie stawek dla adwokatów i radców prawnych z urzędu. Zgodnie z projektem stawki za takie usługi mają być w praktyce nie niższe niż stawki dla pełnomocników z wyboru.

Za projektem zmian w przepisach Prawa o adwokaturze i ustawy o radcach prawnych głosowało 51 senatorów, przeciw było 43, zaś dwóch wstrzymało się od głosu. Projekt trafi teraz do Sejmu.

Jak wskazano w uzasadnieniu senackiej propozycji, jej celem jest dostosowanie przepisów do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 23 kwietnia 2020 r.

Wówczas TK uznał za niekonstytucyjny przepis ministerialnego rozporządzenia stanowiący, że opłatę będącą elementem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej, które ponosi Skarb Państwa, ustala się w wysokości co najmniej połowy opłaty maksymalnej określonej w rozdziałach rozporządzenia określających stawki maksymalne, przy czym nie może ona przekraczać wartości przedmiotu sprawy.

Jak uzasadniono w senackim projekcie, tamte postanowienia rozporządzenia "skutkowały gorszym traktowaniem adwokatów podejmujących się prowadzenia określonych spraw z urzędu w zakresie należnego im wynagrodzenia, aniżeli adwokatów reprezentujących swoich klientów na podstawie zawartej z nimi umowy".

Dlatego według proponowanej przez Senat nowelizacji Minister Sprawiedliwości w rozporządzeniu powinien określić wysokość opłat przysługujących adwokatom oraz radcom prawnym z urzędu na poziomie nie niższym niż wysokość stawek, jakie mogą być zasądzane na rzecz pełnomocników, którzy podjęli się zastępstwa procesowego na podstawie umowy z klientem.

Zgodnie z projektem, określając wysokość tych opłat, szef MS będzie musiał skonsultować się z Naczelną Radą Adwokacką i Krajową Radą Radców Prawnych. Nowe przepisy miałyby dotyczyć także spraw wszczętych i niezakończonych. (PAP)

autorzy: Mateusz Mikowski, Marcin Jabłoński

mm/ mja/ ann/