Zmiana struktury sądownictwa może mieć konsekwencje nie tylko dla funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, lecz także dla organów egzekucyjnych i samorządu notarialnego. Zgodnie z założeniem reformy opracowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości obecny trzystopniowy podział sądów na rejonowe, okręgowe i apelacyjne ma zostać zastąpiony dwoma szczeblami. Sądami I instancji będą sądy okręgowe, a II - sądy regionalne. Te pierwsze zastąpią sądy rejonowe, choć nie wszędzie będzie to zmiana jeden do jednego. Sądy regionalne natomiast powstaną w miejsce sądów okręgowych i apelacyjnych.

Rozporządzenia brak