Valeri Vachev urodził się w 1988 r. w Sofii, do Polski przyjechał, gdy był świeżo po maturze wraz z matką, która wykładała na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie jako profesor wizytujący.
- Choć wkrótce miałem rozpocząć studia prawnicze na Uniwersytecie Sofijskim, przyjechałem do Polski z młodzieńczej ciekawości. Zacząłem uczyć się języka, studiując filologię słowiańską na UMCS, a potem zacząłem prawo na Uniwersytecie Warszawskim - opowiada. - Obroniłem doktorat i podjąłem pracę w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji UW, gdzie poznałem też prof. Marcina Wiącka. Już po studiach wybrałem ścieżkę urzędnika, która pozwala mi jednocześnie rozwijać zainteresowania naukowe - dodaje.