Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej zwrócił się więc bezpośrednio do kancelarii premiera, tłumacząc, że nieadekwatne wynagradzanie pracy adwokatów z urzędu przekłada się też na poziom ochrony praw osób najuboższych, których nie stać na zatrudnienie prawnika z wyboru.
W ostatnich dniach Michał Dworczyk, minister w kancelarii premiera, skierował do MS pismo prezesa NRA, prosząc jednocześnie o udzielenie na nie odpowiedzi i przesłanie jej kopii do wiadomości premiera. Adwokaci mają nadzieję, że monitorowanie sprawy przez szefa rządu skłoni ministra do przedstawienia stanowiska.