Dyrektywa 2019/790 w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym budzi poważne obawy nie tylko w Polsce. To jednak nasz kraj zdecydował się zaskarżyć jeden z jej przepisów do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Chodzi o art. 17 ust. 4 (patrz: ramka), który zobowiązuje platformy internetowe do blokowania pirackich plików.
Prewencyjna cenzura