Sprawa dotyczyła budzącego kontrowersje art. 1710 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1208). Przepis ten wskazuje, że spółdzielnia mieszkaniowa może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu należącego do spółdzielcy w drodze licytacji. Warunkiem są długotrwałe zaległości z zapłatą opłat lokalowych, rażące lub uporczywe wykraczanie osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo niewłaściwe zachowanie tej osoby czyniące korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym.
Mówiąc najkrócej: można się pozbyć spółdzielcy, jeśli ten utrudnia życie swoim sąsiadom.