Źródłem tego problemu prawnego była sprawa o bezumowne korzystanie z nieruchomości, którą wytoczyło małżeństwo K. będące właścicielami nieruchomości w województwie warmińsko-mazurskim. Przez jedną z ich działek przechodzi wybudowana w latach 1988–1990 linia energetyczna średniego napięcia, której obecnym właścicielem jest spółka E.
We wrześniu 2011 r. pełnomocnik państwa K. skierował do miejscowego oddziału spółki E. żądanie zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości. W odpowiedzi firma zaproponowała ustanowienie służebności przesyłu za wynagrodzeniem w kwocie 4,1 tys. zł. Właściciele nie zgodzili się na te warunki i skierowali do sądu wniosek o ustanowienie – za wynagrodzeniem – służebności przesyłu.