Naczelna Rada Adwokacka zaapelowała do władz RP o podjęcie wszelkich niezbędnych i koniecznych działań, w tym wynikających z prawa międzynarodowego, których celem będzie stworzenie systemowej pomocy dla osób dotkniętych skutkami działań wojennych. - poinformowała NRA.

W związku z agresją militarną Federacji Rosyjskiej na Ukrainę zwołano 24 lutego 2022 r. nadzwyczajne posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej.

NRA podjęła przez aklamację uchwałę, w której stanowczo potępiła agresję militarną Federacji Rosyjskiej na niepodległą Ukrainę oraz zaapelowała do władz Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie wszelkich właściwych oraz solidarnych ze wspólnotą międzynarodową działań mających na celu przerwanie agresji militarnej Federacji Rosyjskiej na niepodległą Ukrainę oraz zmierzających do niezwłocznego zakończenia konfliktu zbrojonego.

NRA zaapelowała również do władz RP o podjęcie wszelkich niezbędnych i koniecznych działań, w tym wynikających z prawa międzynarodowego, których celem będzie stworzenie systemowej pomocy dla osób dotkniętych skutkami działań wojennych.

Naczelna Rada Adwokacka zwróciła się do adwokatów i aplikantów adwokackich o zaangażowanie w pomoc prawną oraz humanitarną na rzecz osób dotkniętych skutkami działań wojennych, organizowaną i koordynowaną przez organy Adwokatury oraz organy izb adwokackich, a także o udzielanie indywidualnego wsparcia ofiarom konfliktu wojennego.

W uchwale NRA zwraca się również do środowiska prawniczego w Polsce o udzielenie wsparcia ofiarom działań wojennych wywołanych przez Federację Rosyjską na terenie niepodległej Ukrainy.

Adwokatura Polska wyraziła również solidarność z obywatelami Ukrainy, a także wszystkimi ofiarami tej wojny.

W osobnej uchwale Adwokatura Polska wyraziła solidarność z Adwokaturą Ukraińską oraz zadeklarowała gotowość niesienia pomocy.

Obecnie NRA omawia systemowe działania organów Adwokatury i organów izb adwokackich w związku z zaistniałą sytuacją.