Tylko w ten sposób można zagwarantować odpowiedni standard legislacyjny tworzonych przepisów oraz pewność obrotu prawnego. Tak do inicjatywy legislacyjnej resortu sprawiedliwości odniósł się w przedstawionych uwagach Sąd Najwyższy.
Przypomnijmy, że projekt zmian kodeksu cywilnego przewiduje m.in. rozszerzenie katalogu przypadków, w których sąd może stwierdzić, że spadkobierca jest niegodny dziedziczenia. Nową przesłanką ma być sytuacja, w której uporczywie uchylał się on od obowiązku alimentacyjnego względem spadkodawcy i w żaden sposób nie pomagał mu za życia. Zmiany mają także lepiej chronić małoletnich spadkobierców, którzy potrzebują pomocy przedstawiciela ustawowego do podjęcia decyzji w tym zakresie.