Tym samym izba wyższa w ekspresowym trybie naprawiła błąd, który sama sprokurowała, ustawą, która weszła w życie 10 stycznia br. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2289). Chodzi o nowelizację k.p.c. dodającą do ustawy katalog zwierząt oraz przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji. Wcześniej było to uregulowane w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości. Jednak w petycji skierowanej do izby wyższej jeden z obywateli słusznie zwrócił uwagę, że tego typu regulacje nie powinny być określone w akcie prawnym rangi podustawowej.
Próba naprawy