Maciej Nawacki z Sądu Rejonowego w Olsztynie i Stanisław Zdun z warszawskiego sądu okręgowego to kolejne dwa nazwiska, po Grzegorzu Furmankiewiczu, opublikowane przez marszałek Sejmu w ramach procedury wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa.

Zarówno sędzia Nawacki, jak i sędzia Furmankiewicz starają się o drugą kadencję w KRS. W przypadku pierwszego z wymienionych istnieją poważne wątpliwości, czy startując po raz pierwszy w konkursie do rady, miał wymaganą liczbę podpisów popierających jego kandydaturę. Nawackiemu udało się wówczas uzyskać poparcie 25 sędziów, czyli dokładnie tylu, ilu wymaga ustawa o KRS (Dz.U. z 2021 r. poz. 269). Jednak, o czym pisaliśmy jako pierwsi jeszcze w 2018 r., przed dokonaniem wyboru przez Sejm poparcie dla Nawackiego wycofało pięć osób. Teraz olsztyński sędzia zebrał nieco więcej podpisów, niż jest to wymagane ustawowo, bo 33. Co istotne, wśród nazwisk popierających jego kandydaturę znajdziemy m.in. członków obecnej KRS (Jarosława Dudzicza, Rafała Puchalskiego, Dariusza Drajewicza, Macieja Miterę, Marka Jaskulskiego, Joannę Kołodziej-Michałowicz oraz Zbigniewa Łupinę), byłego wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka czy Jakuba Iwańca (obaj odeszli z resortu sprawiedliwości po opisaniu przez Onet tzw. afery hejterskiej). Pod listą poparcia Nawackiego podpisali się również Piotr Schab, rzecznik dyscyplinarny sędziów, kandydujący do KRS sędzia Zduna oraz sam Maciej Nawacki. Olsztyński sędzia zastosował taki manewr także przy poprzednich wyborach, tłumacząc później w mediach, że „byłoby dziwne”, gdyby tak nie zrobił. Kandydaturę Nawackiego Sejmowi zgłosił zaś Michał Lasota, zastępujący Schaba na stanowisku rzecznika dyscyplinarnego (nazwisko Lasoty widnieje również na liście poparcia olsztyńskiego sędziego).
Drugi z ujawnionych pod koniec tygodnia kandydatów do KRS to sędzia, który swego czasu zasłynął uniewinnieniem dziennikarza Wojciecha Sumlińskiego oskarżanego o płatną protekcję związaną z rzekomym oferowaniem oficerowi WSI pozytywnej weryfikacji za pieniądze. Zdun do warszawskiego SO otrzymał awans po rekomendacji obecnej KRS. Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powierzył mu również funkcję wiceprezesa Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy. ©℗