Małgorzata Bednarek, Adam Roch i Ryszard Witkowski zostali w poniedziałek kandydatami na prezesa Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego wybranymi przez zgromadzenie sędziów tej Izby. Kadencja obecnego prezesa - Tomasza Przesławskiego - kończy się 25 lutego br.

Jak poinformowano w komunikacie zamieszczonym na stronie Sądu Najwyższego zgromadzenie sędziów Izby Dyscyplinarnej zwołane w celu wyboru kandydatów na prezesa kierującego pracą tej Izby obradowało 10 i 17 stycznia br.

"Ponieważ wśród zgłoszonych kandydatów znajdował się obecnie urzędujący Prezes SN kierujący pracą Izby Dyscyplinarnej, zgromadzeniu 17 stycznia br. przewodniczył sędzia Jarosław Sobutka, wskazany przez Prezydenta RP postanowieniem z dnia 13 stycznia br." - zaznaczono ponadto w komunikacie SN.

Jak przekazano ostatecznie w głosowaniu zgromadzenia sędzia Małgorzata Bednarek otrzymała 3 głosy, dotychczasowy prezes Izby - sędzia Przesławski – 1 głos, sędzia Adam Roch – 4 głosy i sędzia Ryszard Witkowski – 3 głosy.

W związku z tym - jak poinformowano - kandydatami na prezesa przedstawionymi Prezydentowi RP zostali sędziowie: Małgorzata Bednarek, Adam Roch i Ryszard Witkowski.

Zgodnie z ustawą o SN prezes izby jest powoływany przez Prezydenta RP, po zasięgnięciu opinii I prezesa SN, "na trzyletnią kadencję spośród 3 kandydatów wybranych przez zgromadzenie sędziów izby SN i może zostać ponownie powołany tylko dwukrotnie".

Zgromadzeniu dokonującemu wyboru, przewodniczy prezes Izby, a "w przypadku, gdy nie jest to możliwe lub gdy zgłoszono jego kandydaturę – sędzia SN, którego kandydatura nie została zgłoszona, wyznaczony przez Prezydenta RP".

Prezydent Andrzej Duda powołał sędzię SN Joannę Lemańską na stanowisko prezesa Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz sędziego SN Tomasza Przesławskiego na stanowisko prezesa Izby Dyscyplinarnej 26 lutego 2019 r. Izba Dyscyplinarna oraz Izba Kontroli Nadzwyczajnej - były to dwie nowe izby, które zostały powołane na mocy ustawy o SN, która weszła w życie 3 kwietnia 2018 r.

Jak powiedział PAP w poniedziałek rzecznik prasowy SN sędzia Aleksander Stępkowski zgromadzenie sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej w celu wyłonienia kandydatów na prezesa tej Izby przewidziano jeszcze w bieżącym tygodniu.

W ostatnim czasie Izba Dyscyplinarna SN nie orzeka w większości spraw dotyczących sędziów. Dzieje się tak m.in. w związku z zarządzeniami I prezes SN Małgorzaty Manowskiej z sierpnia i listopada ub.r., zgodnie z którymi nowe sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów będą trafiały do sekretariatu I prezesa SN. Obowiązują one obecnie do 31 stycznia br.

Zarządzenia I prezes SN miały związek z orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości UE, który w połowie lipca ub.r. orzekł, że system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce nie jest zgodny z prawem UE. Dzień wcześniej TSUE zobowiązał zaś Polskę do zawieszenia stosowania przepisów dotyczących w szczególności uprawnień Izby Dyscyplinarnej, także w kwestiach na przykład uchylania immunitetów sędziowskich. (PAP)

autor: Marcin Jabłoński