Łukasz Duśko, aplikant adwokacki, doktorant w Katedrze Prawa Karnego UJ
Mateusz Szurman, adwokat, doktorant w Katedrze Prawa Karnego UJ