Jej zdaniem takie zachowanie narusza kilka przepisów zawartych w Zbiorze zasad etyki zawodowej sędziów i asesorów sądowych, m.in. ten, zgodnie z którym sędziemu nie wolno wykorzystywać swego statusu i prestiżu sprawowanego urzędu w celu wspierania interesu własnego lub innych osób.
W piątkowym stanowisku możemy przeczytać również, że „wspieranie działalności charytatywnej, co do zasady słuszne społecznie, może w przypadku sędziego budzić wątpliwości co do jego bezstronności”. Sędziowie komentujący sprawę w mediach społecznościowych są przekonani, że gest KRS jest wymierzony w Iustitię, która co roku wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. ©℗