24 czerwca 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że przepisy polskiego prawa w sprawie obniżenia wieku przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego są sprzeczne z prawem Unii.

"Polska zmieniła swoje ustawodawstwo poprzez usunięcie kwestionowanych zapisów i nic nie wskazuje na to, by sędziowie Sądu Najwyższego, których dotyczy kwestionowane ustawodawstwo, nadal byli nim dotknięci. W konsekwencji sprawa ta została rozwiązana i w związku z tym Komisja postanowiła zamknąć sprawę" - poinformowała KE w czwartek.

Artur Ciechanowicz (PAP)