Ponieważ migracja danych w portalu odbywa się po godzinach pracy sądów, zwykle w nocy, pierwsze dokumenty umieszczone wczoraj przez sądy w zakładce „Moje doręczenia” pojawiły się w niej dziś. Początkowo nowa funkcjonalność miała być wprowadzona 26 listopada. Wówczas pierwsze doręczenia nastąpiłyby w piątek, a w weekend można by naprawić ewentualne błędy w działaniu nowego narzędzia. Takie rozwiązanie rodziło jednak problem, gdyż nie było wiadomo, w jakim systemie doręczać dokumenty ze środy – nowym czy starym.
Dlatego zdecydowano się na przesunięcie wdrożenia na poniedziałek, tak by weekend (kiedy wstrzymano kierowanie dokumentów do doręczenia) stanowił wyraźną cezurę czasową – do piątku dokumenty doręczane były po staremu, a od poniedziałku – w nowej zakładce. Jak poinformował DGP Wojciech Łukowski, zastępca koordynatora krajowego ds. informatyzacji sądów powszechnych, przed południem 29 listopada na prawie 400 sądów w kraju problemy techniczne związane z wprowadzaniem nowej funkcjonalności zdarzyły się w 11 sądach rejonowych i jednym okręgowym. Nie były to jednak poważne awarie (problemy z połączeniem, wyłączenie narzędzia do pobierania plików z portalu, brak aktualizacji oprogramowania serwerowego) i powinny zostać szybko usunięte.