Spośród nich kapituła najpierw wybrała 35 finalistów, potem dziesięciu laureatów. Pod uwagę brała m.in.: sukcesy zawodowe i wyczuwanie nowych trendów, wiedzę i szczególne osiągnięcia naukowe, ale także działalność społeczną. Chodzi o to, by zwycięzcy stanowili wzór do naśladowania w środowisku zawodowym. Dodatkowo po raz czwarty już przyznano nagrody specjalne (regulamin przewiduje je od 2018 r.), i po raz kolejny kapituła przyznała maksymalną liczbę takich wyróżnień, czyli pięć (sylwetki laureatów są na str. 4). W ten sposób uhonorowano prawników wymykających się zwykłej klasyfikacji, ale takich, których osiągnięcia zrobiły na kapitule szczególne wrażenie.
W skład Kapituły wchodzą:
Danuta Przywara, przewodnicząca Rady Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka,
Włodzimierz Albin, prezes Wolters Kluwer Polska,
Włodzimierz Chróścik, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych,
Rafał Łyszczek, prezes Krajowej Rady Komorniczej,
Waldemar Koper, prezes Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw,
Marcin Radwan-Röhrenschef, członek Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Prawniczych,
Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.