Jak wskazywaliśmy pod koniec kwietnia br., MS finiszowało wówczas z propozycją nowelizacji kodeksu cywilnego, która miała wprowadzić formalnie możliwość przyznawania zadośćuczynień za zerwane więzi członkom rodziny poszkodowanego. Chodziło o sytuacje, w których bliska osoba żyje, jednak doznała ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu.
Równolegle jednak z inicjatywą legislacyjną w tym samym zakresie wyszedł prezydent RP. I to właśnie jego propozycja ostatecznie weszła w życie w połowie września br. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1509).