Ministerstwo Sprawiedliwości rezygnuje z kontynuowania prac legislacyjnych nad własnym projektem dotyczącym zadośćuczynień za zerwane więzi – poinformował resort w odpowiedzi na pytania DGP.

Jak wskazywaliśmy pod koniec kwietnia br., MS finiszowało wówczas z propozycją nowelizacji kodeksu cywilnego, która miała wprowadzić formalnie możliwość przyznawania zadośćuczynień za zerwane więzi członkom rodziny poszkodowanego. Chodziło o sytuacje, w których bliska osoba żyje, jednak doznała ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu.
Równolegle jednak z inicjatywą legislacyjną w tym samym zakresie wyszedł prezydent RP. I to właśnie jego propozycja ostatecznie weszła w życie w połowie września br. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1509).
Projekt, nad którym pracował resort sprawiedliwości, miał być jednak dalej procedowany i być częścią szerszej nowelizacji kodeksu cywilnego. W zakresie zadośćuczynień za zerwane więzi przewidywano – co było istotne dla branży ubezpieczeniowej – wprowadzenie tabelarycznego wykazu wysokości świadczeń i konkretnych kwot, jakie sędzia mógłby przyznać członkom rodziny. Tymczasem nowelizacja, która weszła w życie, zakłada pozostawienie swobody w tym zakresie – na wzór innych przepisów kodeksu.
– Prace zostały zakończone przez Ministerstwo Sprawiedliwości wobec przyjęcia ustawy regulującej zadośćuczynienia zainicjowanej przez prezydenta RP – jednoznacznie deklaruje resort.