Po zmianach tylko odebranie pisma w przeznaczonej do tego zakładce będzie kwalifikowane jako skuteczne doręczenie elektroniczne. Obecna zakładka „Dokumenty” pozostanie w portalu, ale korzystanie z niej będzie miało charakter wyłącznie informacyjny, podobnie jak zapoznanie się z papierowymi aktami sprawy. Pełnomocnicy od dawna wskazywali na problemy w tym zakresie, nie zawsze bowiem było wiadomo, że dokument umieszczony w portalu podlega doręczeniu elektronicznemu, które rodzi skutki procesowe. Wprowadzało to niepewność dotyczącą biegu terminu.
– Nie sądzę, że jest to problem wyłączający możliwość skutecznego doręczenia, bo pliki wyraźnie opisujemy, poza tym można przefiltrować system i zobaczyć, co nowego się pojawiło. Niektórzy pełnomocnicy sygnalizują jednak, że chcieliby mieć takie dokumenty w osobnym i dobrze widocznym jednym miejscu – komentuje Wojciech Łukowski, prezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu oraz zastępca koordynatora krajowego ds. wdrożeń systemów teleinformatycznych w sądach powszechnych.