Wszczęto postępowanie dyscyplinarne wobec sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie Macieja Ferka przedstawiając mu zarzuty popełnienia przewinień dyscyplinarnych - wynika z piątkowego komunikatu rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych Piotra Schaba.

Jak poinformowano postępowanie dyscyplinarne wszczął w czwartek zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych Przemysław Radzik.

Z piątkowego komunikatu wynika, że chodzi o trzy sprawy, w których sędzia Maciej Ferek był przewodniczącym składów sędziowskich i według rzecznika dyscyplinarnego uchybił godności urzędu w ten sposób, że przekraczając swoje uprawnienia przyznał sobie kompetencje do badania zgodności z prawem powołania dwojga sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie i sędziego krakowskiego Sądu Apelacyjnego.

W rezultacie - czytamy w komunikacie - "podjął bezprawne działania kwestionujące skuteczność powołania oraz istnienie stosunku służbowego" tych sędziów oraz "kwestionujące umocowanie konstytucyjnych organów Rzeczypospolitej Polskiej – Trybunału Konstytucyjnego oraz Krajowej Rady Sądownictwa".

We wrześniu informowano, że 11 krakowskich sędziów odmówiło orzekania w składach, w których zasiądą sędziowie wybrani przez obecną KRS. Zarazem zapowiedzieli oni "podjęcie środków prawnych w celu uniknięcia wadliwości wydanych z ich udziałem wyroków". Jednym z nich jest sędzia Ferek.

Pod koniec października sędzia odmówił nadania klauzuli wykonalności wyrokowi wydanemu przez krakowski sąd okręgowy, który stał się prawomocny po rozpoznaniu apelacji. Powodem miało być to, że w składzie sędziowskim zasiadał sędzia awansowany z sądu okręgowego do sądu apelacyjnego na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa wybranej w marcu 2018 r.

Następnie prezes Sądu Okręgowego w Krakowie Dagmara Pawełczyk-Woicka zawiesiła sędziego na miesiąc w wykonywaniu czynności służbowych uzasadniając, że zachowanie sędziego "narusza powagę Sądu, a także godzi w dobro obywateli i porządek prawny obowiązujący w Rzeczypospolitej Polskiej".

Pod koniec października informowano także, że po zawiadomieniu prezes krakowskiego SO podjęto czynności wyjaśniające w sprawach sędziów SO w Krakowie. Chodzi m.in. o publiczne kwestionowanie skuteczności powołania I prezes SN oraz umocowania KRS i TK.