Pewien sąd rejonowy, rozpoznając dwie sprawy o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, nabrał wątpliwości co do składu. Do 2 lipca br. bowiem takie sprawy rozpatrywał sędzia i dwóch ławników, a od dnia następnego – co do zasady ma to robić sam sędzia. To efekt wejścia w życie zmian kodeksu postępowania cywilnego i ustawy covidowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1090), zgodnie z którymi w czasie trwania stanu epidemii oraz rok po jego zakończeniu regułą jest orzekanie w składach jednoosobowych.
W związku z tymi wątpliwościami sąd uznał za potrzebny udział RPO w obu sprawach, zainspirowany wystąpieniem rzecznika do Ministerstwa Sprawiedliwości z 13 lipca 2021 r. Już wówczas RPO wskazywał, że praktyczne wyeliminowanie ławników jest niekonstytucyjne. Pozbawia bowiem obywateli istotnych gwarancji procesowych.