Prezydent Andrzej Duda powołał stu nowych sędziów - poinformowała w poniedziałek jego kancelaria. Po pięć osób zostało powołanych na stanowiska sędziowskie w WSA oraz sądach apelacyjnych. Najwięcej, bo ponad 60 osób, powołano na sędziów sądów rejonowych.

Wśród 100 nominacji sędziowskich, o których poinformowała w poniedziałek Kancelaria Prezydenta, 64 dotyczą powołania na stanowisko sędziego sądu rejonowego, a 26 - na stanowisko sędziego sądu okręgowego. Cztery osoby zostały powołane na stanowiska sędziowskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu, a jedna - do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku. Ponadto pięć osób powołano na stanowiska w sądach apelacyjnych. Po dwie nominacje dotyczą sądów w Katowicach oraz Wrocławiu, jedna - sądu w Warszawie.

Prezydent powołuje sędziów na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. Decyzję o powołaniu podejmuje w formie postanowienia. Sędziowie odbierają indywidualne akty nominacyjne z rąk prezydenta i składają wobec niego ślubowanie. Uroczystość odbywa się w Pałacu Prezydenckim.