Sąd Okręgowy w Krakowie odmówił podjęcia sprawy zawieszonej do czasu zakończenia postępowania przed Sądem Najwyższym. Powód? SN rozpoznał skargę kasacyjną w składzie, w którym znalazło się trzech tzw. nowych sędziów SN. Chodzi o Marcina Łochowskiego, Jacka Widło i Tomasza Szanciło.

Orzeczenie krakowskiego sądu zapadło w składzie jednoosobowym, w którym zasiadał znany sędzia Waldemar Żurek. Jego zdaniem osób powołanych na skutek rekomendacji obecnej Krajowej Rady Sądownictwa, nie można traktować jak sędziów, gdyż obecna KRS nie jest tym organem, o którym mowa w konstytucji. A skoro tak to prezydent nie mógł wręczyć takim osobom nominacji, gdyż nie było wniosku pochodzącego od uprawnionego organu. „W konsekwencji powołanie prawników wskazanych powyżej na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego, dokonane bez wniosku Krajowej Rady Sądownictwa, jest bezskuteczne i nastąpiło z rażącym naruszeniem art. 179 Konstytucji (…)”.