Wyrok zapadł jeszcze przed nowelizacją kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1509), która jednoznacznie umożliwiła przyznawanie zadośćuczynień za zerwane więzi, gdy członek rodziny znajduje się np. w stanie wegetatywnym.
W 2007 r. ojciec powódki doznał licznych i ciężkich obrażeń w wypadku komunikacyjnym. Od tego czasu jest całkowicie niepełnosprawny (cierpi m.in. na niewydolność nerek i wątroby, porażenie czterokończynowe). Na skutek tzw. otępienia pourazowego nie mówi, nie porusza się i nie może w żaden sposób komunikować swoich potrzeb, wymaga więc ciągłej opieki. Powódka w momencie zdarzenia miała niecałe 17 lat i bardzo dobre kontakty z ojcem. Po wypadku musiała przez dłuższy czas zajmować się młodszą siostrą, bo ich matka również trafiła do szpitala. Z tego powodu pogorszyły się jej wyniki w nauce.