Nowo powołana prezes Izby Cywilnej SN Joanna Misztal-Konecka sprawdziła, w jaki sposób za jej poprzednika Dariusza Zawistowskiego były przydzielane sędziom sprawy inicjowane zagadnieniami prawnymi. Chodzi m.in. o zagadnienie dotyczące wynagrodzenia za korzystanie z kapitału w razie stwierdzenia nieważności umowy kredytu walutowego. Zdaniem Misztal-Koneckiej działo się to niezgodnie z regulaminem Sądu Najwyższego.

„W wyniku dokonanej weryfikacji stwierdzono, że począwszy od sprawy III CZP 46/21 (pytanie rzecznika finansowego w sprawie przedawnienia roszczeń w razie wypowiedzenia umowy kredytowej), sprawy były przydzielane niezgodnie z zasadami wskazanymi w regulaminie Sądu Najwyższego, tj. niezgodnie z alfabetyczną listą sędziów” – czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie SN. Taka nieprawidłowość miała miejsce także w sprawie wspomnianego zagadnienia dotyczącego wynagrodzenia za korzystanie z kapitału.
Przypomnijmy – chodzi o wyznaczenie na sędziego sprawozdawcę w tym postępowaniu Romana Trzaskowskiego, który już wcześniej pełnił tego typu funkcję w składach rozpoznających inne zagadnienia związane z kredytami walutowymi. Trzaskowskiego wskazał ustępujący ze stanowiska prezesa IC SN Dariusz Zawistowski. Pojawiły się więc wątpliwości, czy nie złamał przy tym regulaminu SN, który mówi o tym, że sprawy są przydzielane sędziom według kolejności alfabetycznej. Były prezes IC SN tłumaczył publicznie, że ta zasada dotyczy innych spraw niż te wszczynane zagadnieniami prawnymi. Warto w tym miejscu zauważać, że regulamin SN stanowi, że zasada alfabetycznej kolejności przydzielania sędziom spraw stosuje się także do tych, które zostały zainicjowane pytaniami prawnymi, jednak nie wprost, ale „odpowiednio”.
Mimo to nowo powołana prezes IC SN zdecydowała się uchylić zarządzenia o przydziale spraw w sprawach dotyczących zagadnień związanych z umowami frankowymi i dokonała ich ponownego przydziału sędziom sprawozdawcom, w kolejności zgodnej z alfabetyczną listą sędziów. W efekcie tej decyzji sprawozdawcą w sprawie dotyczącej tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału w razie stwierdzenia nieważności umowy kredytu frankowego został należący do grona „starych” sędziów Krzysztof Strzelczyk.
Co więcej, Joanna Misztal-Konecka uchyliła również zarządzenia o wyznaczeniu składu w wymienionej sprawie oraz o wyznaczeniu terminu posiedzenia (poprzedni termin był wyznaczony na 8 listopada). Jak podano, nowy skład orzekający i termin posiedzenia zostaną wyznaczone po sporządzeniu uzasadnienia postanowienia o przedstawieniu pytania prawnego, które zainicjowało sprawę. ©℗