„W wyniku dokonanej weryfikacji stwierdzono, że począwszy od sprawy III CZP 46/21 (pytanie rzecznika finansowego w sprawie przedawnienia roszczeń w razie wypowiedzenia umowy kredytowej), sprawy były przydzielane niezgodnie z zasadami wskazanymi w regulaminie Sądu Najwyższego, tj. niezgodnie z alfabetyczną listą sędziów” – czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie SN. Taka nieprawidłowość miała miejsce także w sprawie wspomnianego zagadnienia dotyczącego wynagrodzenia za korzystanie z kapitału.
Przypomnijmy – chodzi o wyznaczenie na sędziego sprawozdawcę w tym postępowaniu Romana Trzaskowskiego, który już wcześniej pełnił tego typu funkcję w składach rozpoznających inne zagadnienia związane z kredytami walutowymi. Trzaskowskiego wskazał ustępujący ze stanowiska prezesa IC SN Dariusz Zawistowski. Pojawiły się więc wątpliwości, czy nie złamał przy tym regulaminu SN, który mówi o tym, że sprawy są przydzielane sędziom według kolejności alfabetycznej. Były prezes IC SN tłumaczył publicznie, że ta zasada dotyczy innych spraw niż te wszczynane zagadnieniami prawnymi. Warto w tym miejscu zauważać, że regulamin SN stanowi, że zasada alfabetycznej kolejności przydzielania sędziom spraw stosuje się także do tych, które zostały zainicjowane pytaniami prawnymi, jednak nie wprost, ale „odpowiednio”.