Błąd ministra sprawiedliwości przy delegowaniu sędziego był przyczyną uchylenia przez Sąd Apelacyjny w Krakowie wyroku wydanego przez Sąd Okręgowy w Kielcach. Chodziło o sędziego sądu rejonowego, który został oddelegowany do SO w Kielcach na czas pełnienia funkcji wiceprezesa tego sądu. To nie pierwszy tego typu przypadek.
Nieznana delegacja