Oprócz tego prokurator będzie brał obowiązkowo udział w posiedzeniu w przedmiocie warunkowego zwolnienia oraz w posiedzeniu dotyczącym odwołania warunkowego zwolnienia.
Sąd będzie też szybciej wydawał polecenia zatrzymania i doprowadzenia do aresztu śledczego każdego skazanego na karę pozbawienia wolności (bez uprzedniego wzywania go do stawienia się w wyznaczonym terminie w areszcie śledczym).