Szykują się zmiany w kodeksie karnym wykonawczym. Jedną z nowych instytucji, które zaproponuje Ministerstwo Sprawiedliwości, jest sprzeciw prokuratora na postanowienie sądu o wstrzymaniu wykonania orzeczenia, które to wstrzymanie skutkowałoby zwolnieniem skazanego z aresztu śledczego lub zakładu karnego. Projekt przewiduje także wprowadzenie zażalenia na postanowienie o wstrzymaniu wykonania orzeczenia.

Oprócz tego prokurator będzie brał obowiązkowo udział w posiedzeniu w przedmiocie warunkowego zwolnienia oraz w posiedzeniu dotyczącym odwołania warunkowego zwolnienia.
Sąd będzie też szybciej wydawał polecenia zatrzymania i doprowadzenia do aresztu śledczego każdego skazanego na karę pozbawienia wolności (bez uprzedniego wzywania go do stawienia się w wyznaczonym terminie w areszcie śledczym).
Zmiany mają dotknąć również zasady wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Dziś systemem SDE można objąć osoby skazane na karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą półtora roku. Natomiast projekt przewiduje również od dawna oczekiwane umożliwienie odbywania w ten sposób „końcówek” kary. Osoby skazane na maksymalnie trzy lata więzienia ostatnie sześć miesięcy lub krótszy okres będą mogły spędzić w warunkach domowych z elektroniczną bransoletą na nodze. To rozwiązanie powinno umożliwić łatwiejszą reintegrację społeczną sprawców, którzy dzięki temu będą mogli np. szybciej wrócić do pracy.
Dla pozostałych więźniów natomiast przewidziano możliwość odpracowania grzywien poprzez wykonywanie prac porządkowych i pomocniczych na terenie zakładów karnych. Zmianie mają ulec także zasady odbywania kary w zakładach karnych. Osoby, które utrudniały wykonanie kary (co prawomocnie stwierdzono), dopiero po odbyciu jej trzech czwartych będą mogły zostać przedterminowo zwolnione.
Natomiast skazani na dożywotnie pozbawienie wolności będą mogli zostać przeniesieni do zakładu typu półotwartego dopiero po 20 latach (a nie po 15 latach, jak obecnie) i po przejściu obowiązkowych badań psychologicznych, psychiatrycznych i seksuologicznych. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów