Reklama
Tak wynika z ustawy o rekompensacie dla podmiotów świadczących usługi albo prowadzących działalność gospodarczą w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w 2021 r., którą przyjął Sejm. Jutro zajmie się nią Senat.
Jest to odpowiedź na wprowadzone w strefie przygranicznej restrykcje, które stanowią poważny problem dla lokalnych biznesów.
Pomoc jest skierowana głównie do przedsiębiorców branży hotelarskiej, turystycznej i gastronomicznej działających w pasie przygranicznym, którzy zostali narażeni na straty w związku z wprowadzonymi ograniczeniami.
Pomimo rekomendacji sejmowej komisji gospodarki i rozwoju posłowie nie zgodzili się na poprawki, które rozszerzały katalog uprawnionych do rekompensat. Chodziło o podmioty zajmujące się przewozem turystów na terenie objętym stanem wyjątkowym, w tym transportem rekreacyjnym, oraz firmy z branży kulturalnej i rozrywkowej działające na tym obszarze.
Ostatecznie zdecydowano też, że rekompensaty wyniosą 65 proc. średniego miesięcznego przychodu firmy w okresie obejmującym czerwiec, lipiec i sierpień 2021 r., chociaż sejmowa komisja rekomendowała 80 proc. Przychody z tego tytułu nie będą natomiast opodatkowane podatkiem dochodowym.
Po pomoc zainteresowane firmy będę musiały wystąpić do właściwego wojewody, który dostał 14 dni na wydanie w tej sprawie decyzji. Posłowie nie poprawili bowiem poprawki, która zakładała skrócenie tego czasu do siedmiu dni.
Rekompensata z budżetu państwa ma przysługiwać za okres obowiązywania stanu wyjątkowego (czyli 30 dni liczonych od daty jego wprowadzenia, tj. od 2 września). Gdyby miał zostać skrócony lub wydłużony, kwota wypłaty ma być proporcjonalna do tego czasu. ©℗
Posłowie nie zgodzili się na poprawki, które rozszerzały katalog uprawnionych do rekompensat
Etap legislacyjny
Ustawa skierowana do Senatu