Moim obowiązkiem jest wzmocnienie ochrony wolności i praw człowieka. Jeśli jestem w stanie to osiągnąć poprzez wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, to moim zadaniem jest współdziałanie z TK mimo wady, która towarzyszyła powołaniu trzech sędziów - powiedział RPO Marcin Wiącek.

"Trybunał Konstytucyjny jest konstytucyjnym organem państwa, z którym ja, jako RPO, mam obowiązek współpracować i mam również zamiar współpracować w takiej formie, że będę zgłaszał wnioski do TK i będę przyłączał się do postępowań, które będą wymagały dla wolności i praw człowieka takiego działania" - zaznaczył Wiącek we wtorek w radiu Tok FM.

Jak dodał "to, że trzy osoby, trzech sędziów TK zostało powołanych w skład tego organu na podstawie wadliwej regulacji prawnej, to ja tego też nie ukrywałem". "Mam zamiar w postępowaniach, w których będę brał udział, sygnalizować tę kwestię i wnosić o wyłączenie. Zwłaszcza, że sytuacja się nieco zmieniła w porównaniu do tego, co było kilka miesięcy temu, ponieważ uprawomocnił się wyrok ETPC ws. Xero Flor przeciw Polsce" - zaznaczył Wiącek.

Zapadły 7 maja br. przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka wyrok dotyczył firmy, która pozwała Skarb Państwa, skarżąc wysokość odszkodowania z powodu zniszczeń na polu. Po wyrokach sądów niekorzystnych dla firmy sprawa trafiła do TK, który ją umorzył. Decyzję podpisał sędzia TK Mariusz Muszyński. Firma postawiła zarzut, że to, jaki skład sędziowski rozpatrywał jej sprawę, naruszało konstytucję, i wniosła skargę do ETPC, który przychylił się do jej argumentacji i uznał, że w TK orzekał sędzia, który nie miał do tego prawa i orzekł, że Polska powinna zapłacić firmie 3418 euro odszkodowania.

"Od tego wyroku już nie przysługuje odwołanie, polski rząd nie złożył takiego odwołania, a z tego wyroku jednoznacznie wynika, że zdaniem ETPC, TK działający z udziałem któregoś z tych trzech sędziów nie jest sądem ustanowionym ustawą" - wskazał Rzecznik i dodał, że jego obowiązkiem jest dbać o to, aby orzeczenia ETPC "były wykonywane i respektowane".

RPO podkreślił jednak, że ma zamiar "współpracować z TK dla dobra wolności i praw człowieka, ponieważ TK wydaje orzeczenia również bardzo istotne dla ochrony wolności i praw człowieka". "Wyroki TK są publikowane w Dzienniku Ustaw i są stosowane przez sądy, wywołują skutki prawne, często są to skutki prawne pozytywne z punktu widzenia wolności i praw człowieka" - dodał.

"Moim podstawowym obowiązkiem jest doprowadzenie do wzmocnienia ochrony wolności i praw człowieka w pewnych obszarach. Jeżeli jestem to w stanie osiągnąć poprzez wniosek do TK, uzyskać wyrok, który będzie opublikowany, doprowadzi do zmiany prawa i będzie stosowany przez sądy, to moim zadaniem jest w tym zakresie współdziałać z TK mimo wady, która towarzyszyła powołaniu trzech sędziów w skład TK" - zaznaczył Wiącek.