Izba Cywilna Sądu Najwyższego w pełnym składzie nie wydała w czwartek uchwały ws. kredytów frankowych, zamiast tego zdecydowano o zadaniu trzech pytań do TSUE ws. trybu powoływania sędziów. Sędziowie nie zajmowali się w czwartek meritum sprawy, czyli pytaniami I prezes Sądu Najwyższego ws. kredytów frankowych.

Jak skomentowała Libera, spór o legalność powołania sędziów Sądu Najwyższego uniemożliwił podjęcie przez SN uchwały mającej rozstrzygnąć sześć pytań w zakresie stwierdzenia nieważności kredytów frankowych i konsekwencji z tym związanych.