O wyroku Sądu Okręgowego w Częstochowie poinformował w czwartek "Dziennik Gazeta Prawna". Sąd uchylił wyrok z powodu zasiadania w składzie orzekającym osoby nieuprawnionej. Chodziło o sędzię, która przeszła procedurę konkursową przed obecną Krajową Radą Sądownictwa. Gazeta wskazała, że rozstrzygnięcie jest pokłosiem niedawnych orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Czynności wyjaśniające w tej sprawie podjął zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych Przemysław Radzik, według którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że częstochowski sędzia popełnił przewinienie dyscyplinarne polegające na uchybieniu godności urzędu.