Prezydent podpisał nowelizację kodeksu postępowania administracyjnego, która stała się już przyczyną kolejnego konfliktu pomiędzy Polską a Izraelem. Jej skutki będzie mógł odczuć w zasadzie każdy Polak, który domaga się na drodze administracyjnej stwierdzania nieważności decyzji. Przede wszystkim niemożliwe będzie wszczęcie postępowania administracyjnego w kierunku stwierdzenia nieważności, jeśli od dnia wydania decyzji minęło 30 lat. Co to oznacza?

W praktyce oznacza to, że nie tylko nie będzie można wszcząć nowych postępowań, ale umorzone zostaną wszystkie postępowania będące w toku dotyczące tego typu decyzji. Innymi słowy, państwo polskie po raz kolejny skrzywdzi osoby, które zostały w przeszłości skrzywdzone rażąco sprzecznymi decyzjami administracyjnymi i próbowały to wykazać. Nie chodzi tu tylko o reprywatyzację i nacjonalizację, ale o wszystkie decyzje administracyjne wydane do 1991 r.