O ostatecznym kształcie nowelizacji posłowie mieli zdecydować wczoraj późnym popołudniem. Do momentu zamknięcia wydania DGP wyniki głosowania w Sejmie nie były jeszcze znane.
Przypomnijmy: Senat wprowadził dwie istotne poprawki do nowelizacji kodeksu cywilnego, umożliwiającej przyznanie zadośćuczynienia bliskim osób, które doznały ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Aby doprecyzować niedookreślone i nieprecyzyjne pojęcia, które zdaniem Senatu znalazły się w prezydenckim projekcie, zaproponowano zastąpienie sformułowania „niemożnością nawiązania lub kontynuowania więzi rodzinnej” pojęciem „zerwania więzi rodzinnej”. Uznano także, że mniejsze wątpliwości interpretacyjne wzbudzi określenie „nieodwracalny”, a nie „trwały” uszczerbek na zdrowiu. Problem w tym, że zdaniem większości prawników (o czym pisaliśmy już szerzej w DGP) senackie poprawki znacząco zawęziły krąg uprawnionych do uzyskania zadośćuczynienia i wprowadziły jeszcze większy chaos. Eksperci podkreślali zwłaszcza, że trudniej będzie uzyskać świadczenie na przykład z tytułu błędów okołoporodowych.