Sejmowa Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach jednogłośnie zarekomendowała odrzucenie senackich poprawek do ustawy wprowadzającej możliwość przyznawania zadośćuczynień za zerwane więzi.

O ostatecznym kształcie nowelizacji posłowie mieli zdecydować wczoraj późnym popołudniem. Do momentu zamknięcia wydania DGP wyniki głosowania w Sejmie nie były jeszcze znane.
Przypomnijmy: Senat wprowadził dwie istotne poprawki do nowelizacji kodeksu cywilnego, umożliwiającej przyznanie zadośćuczynienia bliskim osób, które doznały ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Aby doprecyzować niedookreślone i nieprecyzyjne pojęcia, które zdaniem Senatu znalazły się w prezydenckim projekcie, zaproponowano zastąpienie sformułowania „niemożnością nawiązania lub kontynuowania więzi rodzinnej” pojęciem „zerwania więzi rodzinnej”. Uznano także, że mniejsze wątpliwości interpretacyjne wzbudzi określenie „nieodwracalny”, a nie „trwały” uszczerbek na zdrowiu. Problem w tym, że zdaniem większości prawników (o czym pisaliśmy już szerzej w DGP) senackie poprawki znacząco zawęziły krąg uprawnionych do uzyskania zadośćuczynienia i wprowadziły jeszcze większy chaos. Eksperci podkreślali zwłaszcza, że trudniej będzie uzyskać świadczenie na przykład z tytułu błędów okołoporodowych.
Zmiany wprowadzone przez izbę niższą jednoznacznie negatywnie oceniła Małgorzata Paprocka, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP.
– Poprawki zaproponowane przez Senat należy uznać za nieuzasadnione, nie obawiam się użyć słowa „szkodliwe”, wypaczające zupełnie sens prezydenckiego przedłożenia – stwierdziła podczas posiedzenia sejmowej komisji.
Poparł ją Andrzej Vertun, zastępca dyrektora departamentu legislacyjnego prawa cywilnego Ministerstwa Sprawiedliwości, który zwracał uwagę zwłaszcza na brak podstaw, by zastępować wyrażenie „trwały” sformułowaniem „nieodwracalny”. Jako nietrafioną oceniła poprawkę także wicemarszałek Sejmu Barbara Dolniak, która przypomniała, że pojęcie pierwotnie uwzględnione w projekcie funkcjonuje już w kodeksach, używają go także w swoich wytycznych zakłady ubezpieczeń.