Ustawa wprowadzi regulację przewidującą, że konsument, który zawarł z przedsiębiorcą umowę podczas pokazu handlowego czy wycieczki, będzie mógł w ciągu 30 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów. Projekt zakłada też prawo do odstąpienia od niektórych umów o świadczenie usług zdrowotnych zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość (obecnie od takich umów nie można odstąpić). UOKiK tłumaczy, że chodzi w szczególności o sytuacje swoistego przymuszania np. starszych osób do zawierania umów o kosztowne abonamenty medyczne, które często oferowane są na pokazach. Poza tym projekt ustawy zakazuje sprzedaży wyrobów medycznych poza lokalem przedsiębiorstwa.
Zakazane ma być też przyjmowanie płatności przed upływem 14 dni podczas pokazu czy wycieczki.