Reklama
Ustawa wprowadzi regulację przewidującą, że konsument, który zawarł z przedsiębiorcą umowę podczas pokazu handlowego czy wycieczki, będzie mógł w ciągu 30 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów. Projekt zakłada też prawo do odstąpienia od niektórych umów o świadczenie usług zdrowotnych zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość (obecnie od takich umów nie można odstąpić). UOKiK tłumaczy, że chodzi w szczególności o sytuacje swoistego przymuszania np. starszych osób do zawierania umów o kosztowne abonamenty medyczne, które często oferowane są na pokazach. Poza tym projekt ustawy zakazuje sprzedaży wyrobów medycznych poza lokalem przedsiębiorstwa.
Zakazane ma być też przyjmowanie płatności przed upływem 14 dni podczas pokazu czy wycieczki.
Nowe regulacje zabronią również świadczenia usług finansowych, np. pożyczek na zakup oferowanych towarów podczas pokazów handlowych czy organizowanych przez przedsiębiorcę pielgrzymek, wycieczek etc. Umowa o świadczenie usług finansowych zawarta podczas pokazu czy wycieczki ma być nieważna z mocy prawa. Wyjątkiem będą prezentacje dla indywidualnych konsumentów, z ich inicjatywy. Jak wyjaśnia UOKiK, dotyczy to np. kosmetyków czy sprzętów kuchennych.
Realizując dyrektywę Omnibus, projekt wprowadza m.in. regulację, zgodnie z którą przedsiębiorca w przypadku obniżenia ceny ma również podawać informację o najniższej cenie tego towaru lub usługi w okresie 30 dni przed obniżką.
Wprowadza też obowiązek podawania informacji, czy osoba oferująca produkty na platformie internetowej jest przedsiębiorcą czy nie. Poza tym rozszerza katalog nieuczciwych praktyk przedsiębiorców m.in. o działania polegające np. na zamieszczaniu nieprawdziwych opinii lub rekomendacji konsumentów.
Oprócz tego nowa regulacja ma znieść obowiązek przedsiębiorców dotyczący podawania w adresie numeru faksu. Wprowadza też możliwość komunikacji z konsumentem za pomocą „innych środków online”.