Coraz częściej jednak obserwujemy udział obowiązanych w postępowaniach zabezpieczających. Niestety wynika on z aktywności sądu – udzielania informacji o wpływie wniosku o zabezpieczenie, przyjmowania pism od obowiązanych, udostępniania im akt, a nawet przesyłania postanowień o oddaleniu wniosku o zabezpieczenie.
Szybko i w tajemnicy