Transparentność posiedzeń ciał kolegialnych adwokatury była ważnym tematem niedawnej kampanii wyborczej na stanowisko prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej (NRA). Niektórzy kandydaci postulowali wręcz transmitowanie ich online. Temat wrócił w połowie maja, gdy jeden z członków Okręgowej Rady Adwokackiej (ORA) w Katowicach ujawnił na grupie fejsbukowej dla miejscowych adwokatów fragment protokołu z posiedzenia rady, w którym widoczne były informacje o stanie zdrowia prawniczki należącej do tej izby. Wówczas sekretarz NRA Bartosz Grohman zapowiedział na łamach DGP, że adwokatura chce rozwiązać problem systemowo i postawić na otwartość. Nad zagadnieniem tym prezydium rady pochyliło się podczas ostatniego posiedzenia.
– Planuję wkrótce zorganizować spotkanie z sekretarzami wszystkich izb. Decyzja już zapadła, że będziemy protokoły publikować – relacjonuje mec. Grohman. – Musimy tylko ustalić wspólny schemat anonimizowania nazwisk i innych danych wrażliwych. Myślę, że ustalenie tego, a następnie zatwierdzenie przez NRA będzie kwestią dwóch do trzech tygodni – dodaje.