Skierowany do Sejmu projekt ustawy antykorupcyjnej jest efektem porozumienia rządzącej partii z ugrupowaniem Pawła Kukiza i kołem Polskie Sprawy. Wprowadza korekty m.in. w kodeksie karnym, ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora czy regulacjach o partiach politycznych.
Odporność na przekupstwo