Za uchwaleniem nowelizacji głosowało 447 posłów, trzech było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Wcześniej Sejm odrzucił poprawki opozycji, które przewidywały m.in., że świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługiwałyby niezależnie od dochodu rodziny.

Zgodnie z ustawą wprowadzony będzie stały mechanizm wzrostu kwoty kryterium dochodowego, uprawniającej do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Co trzy lata kwota ta będzie zwiększała się o wskaźnik waloryzacji. Wskaźnik ten to procentowy skumulowany wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę. Pierwsza waloryzacja na nowych zasadach zostanie przeprowadzona w 2023 r.