Sprawa dotyczyła pracownicy urzędu skarbowego, która w związku ze zmianami w administracji skarbowej została przeniesiona do urzędu w innym mieście. Zgodnie z art. 95 ust. 3 pkt 1 ustawy o służbie cywilnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 265 ze zm.) urzędnikowi służby cywilnej w takiej sytuacji przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia. Zatrudniający kobietę urząd skarbowy odmówił jego wypłaty, argumentując, że urzędniczka nie przeprowadziła się do miasta, w którym miała pracować. W istocie tak było – miejscowości dzieli niespełna 50 km, a ponieważ są one dobrze skomunikowane, kobieta postanowiła dojeżdżać do pracy z rodzinnej miejscowości. Ponieważ ustawa nie wiąże wypłaty świadczenia z przeprowadzką do innej miejscowości, sprawa trafiła do sądu.
Sąd I instancji zasądził żądane świadczenie, ale sąd apelacyjny zmienił wyrok i oddalił powództwo. Uznał, że skoro przeniesienie nastąpiło w ramach organizacyjnych jednej izby skarbowej, świadczenie się nie należało.