Do Sądu Rejonowego w Olsztynie wpłynął wniosek pełnomocnika sędziego Pawła Juszczyszyna o wszczęcie egzekucji postanowienia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy dotyczącego dopuszczenia sędziego Juszczyszyna do orzekania. Powrotu do orzekania broni Juszczyszynowi prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Maciej Nawacki.

O tym, że do Sądu Rejonowego w Olsztynie wpłynął wniosek pełnomocnika sędziego Pawła Juszczyszyna o wszczęcie egzekucji postanowienia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, poinformował rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie sędzia Olgierd Dąbrowski-Żegalski.

Sąd w Bydgoszczy 14 kwietnia w trzyosobowym składzie zdecydował, że Juszczyszyn winien w trybie natychmiastowym zostać przywrócony do orzekania. Mimo tego postanowienia prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Maciej Nawacki nie zezwolił na to, argumentując, że Juszczyszyna w pracy zawiesiła Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego. W ocenie Nawackiego między decyzją sądu w Bydgoszczy, a Izbą Dyscyplinarną SN powstał spór kompetencyjny i w związku z tym nie dopuścił Juszczyszyna do pracy. Nawacki zadał w tej sprawie pytanie Sądowi Najwyższemu i czeka na odpowiedź.

Odmienne zdanie na temat sytuacji prawnej mają wiceprezesi sądu w Olsztynie i kierownictwo Sądu Okręgowego - wszyscy wezwali Nawackiego do respektowania postanowienia sądu w Bydgoszczy.

Ponieważ Nawacki nie pozwala na powrót Juszczyszyna do pracy, pełnomocnik Juszczyszyna wniósł "o wszczęcie egzekucji świadczeń niepieniężnych".

"Pełnomocnik wierzyciela w pierwszej kolejności wniósł o wyznaczenie – na podstawie art. 1050 par. 1 kodeksu postępowania cywilnego – Sądowi Rejonowemu w Olsztynie terminu jednego dnia roboczego na wykonanie czynności wskazanych w postanowieniu Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 14 kwietnia 2021 r. o obowiązku dopuszczenia sędziego Pawła Juszczyszyna do orzekania oraz o zagrożenie Prezesowi Sądu Rejonowego w Olsztynie Maciejowi Nawackiemu grzywną w wysokości 15 tys. zł na wypadek, gdyby Sąd Rejonowy w Olsztynie nie wykonał wskazanego wyżej postanowienia w wyznaczonym terminie" - poinformował sędzia Dąbrowski-Żegalski.

Rzecznik sądu dodał, że pełnomocnik Juszczyszna wniósł o nałożenie na Prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie Macieja Nawackiego grzywny 15 tys. zł, "z jednoczesną zamianą grzywny na areszt na wypadek niezapłacenia grzywny".

Nawacki kilka dni temu w mediach społecznościowych zapowiedział, że stawi się przed sądem, który będzie rozpoznawał wniosek w tej sprawie.

Sędzia Olgierd Dąbrowski-Żegalski dodał, że sprawę już zarejestrowano i teraz trafi ona do losowania, aby przydzielono jej sędziego.

Olsztyński sędzia Paweł Juszczyszyn został prawomocnie zawieszony w czynnościach przez Izbę Dyscyplinarną SN w lutym ub.r. w związku z prowadzonym wobec niego postępowaniem dyscyplinarnym. Sędzia ten został odsunięty od orzekania w związku z rozpatrywaną przez niego sprawą. Juszczyszyn, rozpatrując apelację w sprawie cywilnej, uznał za konieczne rozstrzygnięcie, czy sędzia nominowany przez obecną KRS był uprawniony do orzekania w pierwszej instancji. W wydanym postanowieniu nakazał Kancelarii Sejmu przedstawienie m.in. list poparcia kandydatów do KRS.