Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 3 ust. 6 ustawy o RPO jest niezgodny z konstytucją. Jest pan zaskoczony?
To, jaki zapadnie wyrok, było do przewidzenia. A już po pytaniach, jakie uczestnikom postępowania zadawał sędzia Piotrowicz, nie miałem już żadnych wątpliwości, w jakim kierunku zmierza rozstrzygnięcie.