Artykuł 3 ust. 6 ustawy o RPO stanowi, że rzecznik pełni swoje obowiązki do czasu objęcia stanowiska przez następcę. Zdaniem posłów PiS przepis ten jest niezgodny m.in. z art. 209 konstytucji, który określa długość kadencji RPO na pięć lat.
Stanisław Piotrowicz (SP): Kadencja RPO w konstytucji jest precyzyjnie określona na ściśle oznaczony czas, okres lat pięciu. W tej chwili wykonuje pan swoje obowiązki w oparciu o ustawę o RPO. Czy ta ustawa ogranicza czasowo pełnienie obowiązków?