Rząd zajmie się w czwartek przygotowanym w resorcie sprawiedliwości projektem nowelizacji Prawa o prokuraturze oraz m.in. ustawy o finansach publicznych. Chodzi w nim o uporządkowanie kwestii depozytów prokuratorskich, czyli sum depozytowych uzyskanych w związku z postępowaniami prowadzonymi przez prokuratury.

Obecnie bowiem, jak wskazano, do zabezpieczonych tych sum depozytowych stosuje się - jedynie w drodze analogii - uregulowania dotyczące postępowania z depozytami sądowymi. "Przechowywanie sum depozytowych w różny sposób przez poszczególne jednostki organizacyjne prokuratury w rezultacie powoduje niezasadne zróżnicowanie sytuacji podmiotów z depozytami tymi w taki czy inny sposób związanych" - zaznaczono w uzasadnieniu projektu.

Dlatego generalnie w projekcie przewidziano obowiązek gromadzenia sum depozytowych prokuratury na rachunkach depozytowych ministra finansów, zaś kompetencje do dysponowania tymi rachunkami mają zostać przyznane kierownikom właściwych jednostek organizacyjnych prokuratury. Takie rachunki miałyby być zakładane w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Rada Ministrów zajmie się też projektem ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, który ma dostosować polskie prawo do regulacji unijnych i wprowadzić ułatwienia w składaniu dokumentów w czasie pandemii.

Zgodnie z projektem ostateczny termin składania zmian do wniosku o przyznanie płatności dla rolników przypadłby 31 maja, co - jak dodał resort rolnictwa - wynika z prawodawstwa UE.

Kolejne projektowane zmiany przewidują możliwość wykorzystania tzw. zdjęć geotagowanych, czyli zawierających informacje o długości i szerokości geograficznej miejsca wykonania.

Zdjęcia te będą mogły być wykorzystywane jako dowód, na podstawie którego będzie można zweryfikować dane zawarte we wniosku rolnika. Zdjęcia geotagowane będą stanowiły dokument urzędowy. Jak zaznacza się w uzasadnieniu, przepisy proponuje się zmienić w ten sposób, aby wyeliminować wątpliwości interpretacyjne w postępowaniach sądowo - administracyjnych.

W projekcie zakłada się też umożliwienie składania niektórych dokumentów, w szczególności uzupełnień braków we wnioskach o płatności, w formie dokumentu elektronicznego.

Na czwartkowym posiedzeniu rząd zajmie się też projektem noweli ustawy o podatku od towarów i usług, której celem ma być uszczelnienie podatku VAT w transgranicznym handlu elektronicznym pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami.

Przyjęcie zmian w przepisach wynika ze zobowiązania wszystkich państw UE do wprowadzenia w krajowych przepisach podatkowych rozwiązań w zakresie uszczelnienia podatku VAT w handlu elektronicznym.

Projekt ma pozwolić na zwalczanie oszustw podatkowych oraz wprowadzić ułatwienia rozliczaniu VAT w związku z prowadzeniem przez internet transgranicznej sprzedaży towarów lub usług na rzecz konsumentów w UE.

Według projektu nowelizacji przychody z VAT zasilać będą budżet państwa ostatecznego odbiorcy danego towaru lub usługi.